• Công Ty TNHH May Đăng Sơn phấn đấu là một trong những công ty may mặc hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng cao giá trị cuộc sống cho mọi đối tượng khách hàng.

  • Sản phẩm của công ty chúng tôi sẽ ngày càng phát triển và chiếm được vị trí tốt tại thị trường nội địa Việt Nam, vươn xa trên thị trường xuất khẩu.